Strona główna / Liturgia (Page 3)

 • Kyrie eleison

  Kyrie eleison

  Po akcie pokuty następuje śpiew Panie, zmiłuj się nad nami. Na samym początku uściślijmy, że nie śpiewa się oddzielnie...

   
 • Znak krzyża i pozdrowienie wiernych

  Znak krzyża i pozdrowienie wiernych

  Po pozdrowieniu ołtarza celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia, które powinno być umiejscowione tak, aby uwydatniać...

   
 • Przywitanie Ludu z Panem

  Przywitanie Ludu z Panem

  Zdążając do prezbiterium procesja już osiągnęła swój cel. Ministranci niosący świece kładą je na lub przed ołtarzem,...

   
 • Otworzyć się na Chrystusa

  Otworzyć się na Chrystusa

  Kościół zatem bardzo troszczy się o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący...

   
 • Siedzieć u nóg Pana

  Siedzieć u nóg Pana

  Trzecią z głównych postaw w liturgii jest siedzenie. Być może najbardziej prozaiczna, ale bynajmniej nie pozbawiona...

   
 • On jest naszym Panem

  On jest naszym Panem

  Spośród trzech postaw przyjmowanych przez wiernych w czasie mszy św. i nabożeństw, szczególną cześć oddawaną Bogu...

   
 • Gotowość do działania

  Gotowość do działania

  Czy można się modlić nie używając słów, czy to w mowie, czy w myśli? Tak. Taką pozbawioną słów modlitwę, powinny...