Pomnażaj swoje dobro

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Obraz do modlitwy:Wyobraź sobie pole, które czeka na żniwo. Pole które jest pełne pszenicy, z tym że na tym polu jest widoczny również chwast. Ten obraz pola jest obrazem twojej rzeczywistości, w której na co dzień żyjesz. Do której zawsze wracasz po modlitwie Słowem Bożym.
Ten obraz uświadamia ci, że w twojej codzienności, w twoim otoczeniu jest obecna pszenica i chwast. To znaczy jest obecne dobro i zło. Grzech i łaska. Światło i ciemność.
Musisz jednak głęboko wierzyć, że Słowo Boże jest jednak mocniejsze od dwuznacznej rzeczywistości, mocniejsze od wszystkiego, czego się obawiasz.
Na początku tej modlitwy prośmy Pana Boga o wielką wiarę w moc Słowa Bożego. Prośmy Go abyśmy to słowo z otwartością serca przyjęli. I abyśmy tym słowem żyli.

Punkty do modlitwy:

1. BÓG ZASIAŁ DOBRE ZIARNO W TWOIM ŻYCIU
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Słowo Boże mówi Ci, że w tobie jest zasiane przez ziarno dobra. Proś Pana Boga o głęboką wiarę w to, że w tobie jest ukryte ziarno dobra i żaden chwast nie jest w stanie go zniszczyć. Proś, abyś umiał się o to ziarno zatroszczyć. Zapytaj siebie: Jakie ziarno dobra zasiał Bóg w twoim życiu? Pomyśl przez chwilę.

2. OBOK PSZENICY WYRASTA CHWAST
– Uświadom sobie, że żyjesz w rzeczywistości świata, w którym są niedogodności. Tak jak istnieją
w ludziach wady i grzechy, tak samo istnieją w nich cnoty i zalety. Tak samo jest z tobą i ze mną.
Tylko Bóg jest w pełni dobry. Ty jesteś pod wpływem łaski ale i grzechu, bo zły nie śpi i ciągle coś chce zasiać. I Pan Bóg się na to zgadza. Zgadza się na to by obok pszenicy wyrastał chwast. Bóg tak jakby dawał ci licencje na słabość, ale to nie oznacza zgody na grzech. Wszystko bowiem okaże się na końcu życia, co w tobie zwycięży dobro czy zło. Chwast czy pszenica. Twoim zadaniem jest pomnażać w sobie pszenicę (dobro), a wtedy chwast (zło) będzie niewidoczne. Nie skupiaj się na tym jak zwalczać zło (na to szkoda energii). Zajmij się pomnażaniem dobra a resztę zostaw Bogu.

3. GDY LUDZIE SPALI
Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Słowo Boże mówi, że zły szuka momentu kiedy ty zasypiasz. Zły wykorzystuje ten moment, kiedy zapominasz czuwać. Zły boi się światła, dlatego przychodzi w nocy kiedy śpisz. Zły działa w ukryciu i w zamknięciu.
Ty masz być otwarty na świat, nie zamykaj się z tym, co przeżywasz, bo pszenica potrzebuje światła, potrzebuje słońca. Potrzebuje twojego nieustannego trwania w łasce uświęcającej.

4. WTEDY POJAWIŁ SIĘ CHWAST
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Zło widać dopiero w świetle. Na początku trudno rozróżnić roślinę od chwastu. Spróbuj w tym etapie modlitwy zobaczyć owych rolników, którzy ze zdziwieniem pytają gospodarza: skąd ten chwast? A Pan Bóg (gospodarz) jest pełen pokoju. Oni pytają czy wyrwać ten chwast? On mówi że nie, abyś nie wyrwał z nim i pszenicy. Co nam to mówi? Mówi nam to, że dbanie o życie duchowe to coś więcej niż wyrywanie chwastów. Na wyrywanie chwastów szkoda czasu. Najważniejsze byś zło dobrem zwyciężaj. A resztę zostaw Panu Bogu. Ty skup się na dobru.

Na końcu modlitwy pomyśl, jakie dobro w tym miesiącu chcesz w sobie pomnożyć.

Rozważania przygotował
Ks. Krzysztof Wąs

 
Pomnażaj swoje dobro

Podziel się

 

Zobacz także:

 
 

1 komentarz

  1. jola pisze:

    „Nie skupiaj się na tym jak zwalczać zło (na to szkoda energii). Zajmij się pomnażaniem dobra a resztę zostaw Bogu.”- cenna uwaga. Do wprowadzenia w zycie.

 
 

Skomentuj