Pomoc materialna w parafii

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Do połowy czerwca 2018 roku będzie trwała realizacja  Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

1Oprócz wsparcia żywnościowego, PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE realizuje następujące cykliczne działania:

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z uboższych rodzin, wraz z darmowym dokształcaniem i dożywianiem.

2. Obdarowywanie osób najbiedniejszych paczkami żywnościowymi, pochodzących ze zbiórek pieniężnych przed kościołem /2 razy w roku po około 200 paczek/

3. Możliwość otrzymania używanej odzieży we WTORKI, CZWARTKI I SOBOTY /obok kancelarii parafialnej, u pani Zofii Grzybek/

4. Coroczne spotkanie ze św. Mikołajem /bogate paczki dla około 200 dzieci /

5. Coroczny DZIEŃ CHORYCH, spotkania z ok. 100 chorymi z naszej Parafii, najpierw w kościele, później przy suto zastawionym stole w auli.

6. Spotkania dzieci, młodzieży i starszych na szkoleniach organizowanych przez Bank Żywności, dotyczących zdrowego żywienia, właściwego wykorzystania produktów unijnych, oraz żywienia najmłodszych.

7. Udział w wyjazdowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie.

8. Udział w konkursach organizowanych przez Bank Żywności /w konkursie KROMKA CHLEBA, dzieci z naszej świetlicy parafialnej, zajęły 3 miejsce/

9. Darmowa pomoc PRAWNIKA /każda środa od godz. 16.00/

10. Darmowe rozliczanie PIT-ów.

11. Od poniedziałku do piątku o godz. 13.30 przekazywanie żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

NAJBLIŻSZE WYDAWANIE ŻYWNOŚCI:

– 16 grudnia 2017

OD GODZ. 9:00 DO 12:00 – GARAŻE PRZY KOŚCIELE

 
Pomoc materialna w parafii

Podziel się

 

Zobacz także:

 
 

0 komentarzy

Możesz być pierwszy, który rozpocznie dyskusję....

 
 

Skomentuj