Redakcja

 

Redaktor Naczelny: ks. Łukasz Ślusarczyk

Redakcja: Agnieszka Czernik, Aleksandra Domino, Anna Jakubik, Beata Nawrot, Iwona Kęder, Jadwiga Krzaklewska, Bożena Maniecka,
Katarzyna Ociepska, Katarzyna Rojek, Adam Urmański, Angelika Wielgus, Stanisław Wójcik

Skład i łamanie: Marta Duda

Drukarnia: Drukmar, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów.

 

Kontakt z redakcją: redakcja.brata@gmail.com

 

Zespół redaguje pismo społecznie; zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, skracania artykułów i korekty stylistycznej.