Redakcja

 

Redaktor Naczelny: ks. Łukasz Ślusarczyk

Redakcja: Agnieszka Czernik, Aleksandra Domino, Katarzyna Gorycka, Anna Jakubik, Iwona Kęder, Jadwiga Krzaklewska, Bożena Maniecka, Adam Urmański.

Skład i łamanie: Marta Duda

 

Kontakt z redakcją: redakcja.brata@gmail.com

 

Zespół redaguje pismo społecznie; zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, skracania artykułów i korekty stylistycznej.